Amsterdam West

Locatie Amsterdam-West is gevestigd in het pand van ’t Kabouterhuis, middenin een woonwijk en prachtig gelegen aan het Eendrachtspark. De kinderdagopvang ligt zeer centraal, op loopafstand van vele winkeltjes en vlakbij de ring A10.

Op onze locatie vindt u twee groepen, ingedeeld naar zorgbehoefte en leeftijd. Per groep volgen wij zoveel mogelijk een leeftijdsgericht dagprogramma. De groepsruimtes zijn gezellig ingericht en geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Inrichting en spelmateriaal zijn uitdagend, stimulerend en afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij activiteiten aan zoals knutselen, voorlezen, muziek, beweegspelletjes plus pictogrammen en gebaren.

Inrichting en spelmateriaal zijn uitdagend, stimulerend en afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen

Groepsruimtes

De twee groepen zijn met elkaar verbonden door een tussendeur, waardoor er vanzelfsprekend veel contact is met elkaar. De groepen hebben direct toegang tot de royale eigen (speel)tuin en kijken daarop uit. Zo kan er veilig buiten gespeeld worden. De speeltuin biedt genoeg mogelijkheden voor ontdekken, spelen en fietsen en is op een natuurlijke manier in tweeën gesplitst. Peuters kunnen rondrennen terwijl de baby’s rustig de omgeving kunnen ontdekken. Maar de kinderen kunnen elkaar wel zien.

Eetbegeleiding

Op locatie Amsterdam-West bieden we eetbegeleiding aan. Een eetstoornis of eetprobleem is een veelvoorkomend onderwerp bij onze zorgkinderen. Elk kind is uniek en gaat op zijn of haar eigen manier om met het eten. Het is van belang deze eigenheid te respecteren en van daaruit verder te gaan. Onze verpleegkundige kinderopvang levert zorg op maat en hanteert korte lijnen met behandelend artsen en ouders. Voor ieder kind is er een apart plan dat met zorg is afgestemd op de specifieke eetprobleem van het kind.

Thuisbegeleiding

Mochten ouders vragen hebben over bijvoorbeeld opvoeding thuis dan kunnen wij thuisbegeleiding verzorgen. Heeft u interesse in thuisbegeleiding voor uw kind? Neem dan contact met ons op.

Dagindeling

Voor de jongste kinderen is de dagindeling minder strak geregeld dan voor de oudere kinderen. Dit omdat de jongste kinderen hun eigen eet- en slaapritme hebben. Wilt u een idee krijgen hoe een dag er concreet uitziet op onze kinderdagopvang? Dan verwijzen we u naar deze pagina over een dag op kinderopvang Zigzag.

Inspectierapporten

Jaarlijks voert de gemeente Amsterdam op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd wettelijk onderzoek uit op onze locatie. Dit onderzoek is gericht op de volgende punten:

  • het pedagogisch klimaat
  • de beroepskracht-kind-ratio
  • de eisen aan het personeel
  • aanvullende kwaliteitseisen voor Veiligheid en Gezondheid

Wilt u het hele onderzoek lezen? Dat kan. Hier vindt u het hele inspectierapport Kinderdagverblijf Zigzag Amsterdam-West.

Sluitingsdagen

Locatie Amsterdam-West is, op de volgende vaste feestdagen, gesloten:
Nieuwjaarsdag – hele dag
2e Paasdag – hele dag
Koningsdag – hele dag
Bevrijdingsdag – hele dag
Hemelvaartsdag – hele dag
2e Pinksterdag – hele dag
1e Kerstdag – hele dag
2e Kerstdag – hele dag

Nieuwsgierig geworden?

Adres en route

Albardagracht 1
1063 NN Amsterdam
Telefoon. (020) 41 11 993
E-mail: info@zigzagzorg.nl

zigzag staat voor
  • Zorgzaam
  • Innovatief & deskundig
  • Gelijkwaardig
  • Zichtbaar
  • Aandacht
  • Geborgen & hartelijk