Category Archives: Nieuws

Zigzag Zorg voor Friends en het Friendship Sports Centre

Samen sterk voor kinderen en jongeren met een beperking

Zigzag biedt vanaf 1 april 2018 “Zorg voor Friends”, de ideale oplossing om de tijd tussen school en sport voor kinderen en jongeren met een beperking te overbruggen. Vandaag is hiertoe de overeenkomst ondertekend tussen Zigzag, directeur Petra de Jong en het Friendship Sports Centre, Algemeen directeur Etienne Spee, in bijzijn van Ingrid Keemink, directeur Zigzag, Dennis Gebbink directeur/oprichter van Only Friends en Els Bijl, Senior Beleidsmedewerk Sport en Operationele Zaken van het Centre.

Het Friendship Sports Centre, het huis van Sportclub Only Friends, het enige sportcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking zocht, samen met Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg en Only Friends naar een ideale oplossing om de tijd tussen school en sport soepel te overbruggen. Vanaf 1 april 2018 biedt Zigzag “Zorg voor Friends”. Professioneel begeleide activiteiten en spel voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. De ideale oplossing om ouders uit Amsterdam en omgeving, zorg uit handen te nemen voordat de sportactiviteit van hun kind bij Only Friends begint.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.zorgvoorfriends.nl of u kunt mailen naar info@zorgvoorfriends.nl.

zigzag gevoon bizonder voor uw kind!

Het jaarbericht Zigzag Kindzorg is verschenen

In 2018 bestaan we 15 jaar. Weer een nieuwe mijlpaal. Onze werkomgeving is constant in beweging. Zo’n bescheiden rol als we vanuit onze nichemarkt in de zorgsector spelen, zo ambitieus veroveren we – als een voetbalclub in de eredivisie – onze plek in de hogere regionen. Steeds meer wordt het belang onderkend van zo vroeg mogelijk ingrijpen en specifieke zorg leveren in de kindzorg. Zigzag heeft daarin een stevige positie verworven.

Zigzag een van de contractpartners in de jeugdzorg

Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanbesteding van onze dienstverlening bij de gemeente. Wij zijn heel trots dat we als één van de jeugdhulpaanbieders meervoudige specialistische jeugdhulp (Segment C) mogen verlenen in Amsterdam en dertien omringende gemeenten binnen Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Zigzag kan als ‘hoofdaannemer’ fungeren, wat betekent dat wij daardoor de spil kunnen zijn in een gezin met een kindje met een (chronische) ziekte, syndroom of ontwikkelingsachterstand. Wij kijken in samenwerking met de ouder-kindteams (OKT) wat in de gezinssituatie nodig is. Er wordt een perspectiefplan opgesteld en naar een passende oplossing gezocht. Soms is dat dagopvang, soms is dat ook ambulante thuiszorg, waarvoor Zigzag specifieke samenwerkingspartners inzet.

Na vele voorbereidingen is sinds maart 2017 het implementatieproces in gang gezet. Er was voor Zigzag veel werk aan de winkel om de vernieuwde werkwijze voor de specialistische jeugdhulp 2018 te realiseren. Denk hierbij aan het inkopen van contracten (inkoop) en het overzetten van jeugdhulptrajecten naar de nieuwe werkwijze. Voor meer informatie, zie zorgomregioamsterdam.nl en ikzoekjeugdhulp.nl. Hier vinden ouders, instellingen en verwijzers het gecontracteerde aanbod aan specialistische jeugdhulp van de gemeente Amsterdam Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Ketenzorg en samenwerking

Sinds mei 2017 heeft Zigzag zitting in de stuurgroep Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noord-Holland & Flevoland. Het NIK realiseert zeven regionale netwerken voor de verbetering van de organisatie en kwaliteit van zorg en begeleiding aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening. De regionale netwerken zijn opgezet rond de academische kinderziekenhuizen, waarmee een landelijke dekking van kinderpalliatieve zorg wordt gewaarborgd. Per netwerk wordt een passende aanpak ontwikkeld, gericht op het verhogen van deskundigheid in de regio en de coördinatie van complexe casuïstiek om permanente zorg te kunnen bieden aan gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie op www.kinderpalliatief.nl.

Voorlichtingsmarkt

In 2017 werd voor de tweede keer op locatie Amsterdam Zuid een voorlichtingsmarkt gehouden voor alle mogelijke ketenpartners van Zigzag. Veel organisaties gaven gehoor aan de uitnodiging om elkaar en ouders te informeren over hun organisatie! Het was een geslaagd evenement om ouders te laten zien wat er verder nog aan hulpverlenende organisaties op de markt is. Komend jaar zal ook op de vestiging in Hoorn een voorlichtingsmarkt worden gehouden.

Dit bericht maakt onderdeel uit van het Jaarbericht Zigzag Kindzorg – december 2017

Lees het hele jaarbericht

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!