Drie minuten van uw aandacht voor een verrijkend inzicht

Kinderen horen niet in het ziekenhuis. Maar als het echt niet anders kan, doet iedere betrokkene in de zorg er álles aan om die periode zo kort mogelijk te houden. Als kinderverpleegkundigen dragen wij daar al meer dan vijftien jaar een steentje aan bij met Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg.

De mogelijkheid die wij scheppen voor dagopvang en ontwikkeling van zorg-intensieve kinderen kan bijdragen aan het verkorten van hun verblijf in het ziekenhuis. Of maakt ziekenhuisopname zelfs niet nodig. Het vertrouwen van u – als kinderarts – in de extramurale zorg die wij kunnen bieden, is daarbij van cruciaal belang. 

Mogen we daarom drie minuten van uw aandacht om te laten zien wat Zigzag doet en betekent voor kinderen met complexe somatische problematiek en hun ouders?

.

Wat is Zigzag

Een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0 – 4 jaar met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag.  Gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers geven alle (verpleegkundige) zorg en aandacht die het kind nodig heeft. Daarnaast stimuleren wij het kind in zijn of haar ontwikkeling. Maar bovenal is Zigzag een kinderopvang waar een ziek kind gewoon kind mag zijn! De praktijk wijst uit: een omgeving met andere kinderen en samen spelen draagt
bij aan hun natuurlijke ontwikkeling.    

Complexe zorg

Het team van (kinder)verpleegkundigen is gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van complexe en intensieve zorg. Of het nu gaat om kinderen die langdurig moeten herstellen na ziekte en die ziekenhuis-verplaatste zorg nodig hebben met medische apparatuur, variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof, medicatie of specifieke therapie. Naast verpleegkundige zorg biedt Zigzag ook fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aan.

Bekijk hierboven de  impressie van onze gespecialiseerde opvang. 

Nieuwsgierig geworden? Heeft u vragen? Wij komen graag bij u langs voor verdere uitleg en zouden het zeer op prijs stellen u te mogen begroeten voor een nadere kennismaking op een van onze locaties.

Bel of mail voor een afspraak met een van ons.

Wij zien uit naar uw reactie!
Ingrid Keemink en Petra de Jong
Directie Zigzag
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam
020 – 49 41 296
ingrid@zigzagzorg.nl
petraj@zigzagzorg.nl

home