Ouderbegeleiding

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat je je als ouder extra kwetsbaar voelt en zoekt naar ondersteuning en bevestiging. Dan is het prettig als een onafhankelijk iemand, zonder vooroordeel, met pedagogische kennis en ruime kennis van de problematiek bij kinderen, meekijkt om zicht te krijgen op wat er bij u als ouder gebeurt in de ontmoeting met uw kind. De ouderbegeleider komt bij u thuis en samen gaan we kijken naar vragen zoals: wat heeft u nodig als ouder om u weer sterk en zeker te voelen? Waar wordt u als ouder door geraakt? Wat maakt het dat u als  ouder in een bepaalde situatie minder goed weet aan te sluiten bij uw kind ? Hoe is het voor u om ouder te zijn van dit specifieke kind? Wat roept uw kind bij u op? Door de interactie en de relatie tussen u en uw kind te verstevigen, ontstaat er een stevige basis van waaruit uw kind zich op een veilige manier kan ontwikkelen. Omdat het gaat om de allerjongsten en jeugdigen zal de behandeling in de thuissituatie/ambulant plaatsvinden. De behandeling is altijd in de combinatie ouder met kind.

Samen zoeken:  de ouderbegeleider helpt u om uzelf beter te leren kennen als ouder, om zo een passend antwoord te vinden op uw vragen. Ouderbegeleiding is samen op onderzoek gaan en het welzijn van zowel uw kind èn u als ouder te vergroten.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!