Pedagogisch medewerker

Voor de uitbreiding van ons team zoekt Zigzag een pedagogisch medewerker, locatie Amsterdam op oproepbasis..

“Help jij ons ontwikkelen”?

Bij Zigzag zorg je voor je ‘eigen’ kinderen en help je mee om de kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Krijg je alle lachjes en liefdevolle blikken. En dat doe je met een leuk en jong team ervaren collega’s die er net zo over denken. Met elkaar denken we na over nieuwe projecten en de organisatie-ontwikkeling. Wat mag jij verwachten en wat vragen we van jou?

Doel van de functie:

 1. Onze kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar zij zich (ondanks ziekte of handicap) kunnen ontwikkelen
 2. Kindgerichte aanpakken geven die gebaseerd zijn op de methodiek zoals omschreven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan
 3. Preventief en effectief handelen om problemen in de opvoedsituatie te voorkomen

Wat verwachten we van je?

 1. Je voert op basis van de indicatiestelling de pedagogische intake uit
 2. Je stelt pedagogische ontwikkel- en zorgdoelen op. Gevolgd door een zorgleefplan
 3. Je verzamelt en interpreteert gegevens en formuleert het beoogde resultaat
 4. Je kiest pedagogische interventies

Uitvoeren van de pedagogische zorg:

 1. Samen met collega’s verantwoordelijk voor het kind, de begeleiding en de gesprekken met ouders en betrokken disciplines zoals artsen
 2. Eindverantwoordelijk voor de geboden pedagogische zorg volgens de richtlijnen, protocollen en het pedagogische beleid
 3. Informeert, adviseert en begeleidt het kind en dienst naasten over eventuele ontwikkelingsachterstanden op lichamelijk, medisch of sociaal-emotioneel gebied.
 4. Verantwoordelijkheid voor de inrichting van de ruimte en aanschaf van pedagogische middelen
 5. Invulling geven aan de thema activiteiten van die maand en de daar bijbehorende gebaren
 6. Stimuleren van het samenspel met andere kinderen

Bewaken van de kwaliteit van de pedagogische zorg:

 1. Bijstellen van het zorgleefplan
 2. Twee keer per jaar een evaluatiegesprek met de ouders van een kind
 3. Bewaakt en bevordert de kwaliteit en doet voorstellen ter verbetering van de zorg gericht op het individuele kind

Gevraagde kennis/opleiding:

 1. Opleiding MBO pedagogische medewerker niveau 4 of een HBO SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) of het diploma van HBO pedagogiek, mits behaald bij een onderwijsinstelling met inachtneming van de eisen die de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.
 2. Up-to-date houden van vereiste kennisniveau (vakgebied en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op pedagogisch gebied bij
 3. Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 4. Kennis van de ontwikkelingsfase van kinderen van 0-4 jaar
 5. Kennis van verschillende methode van observeren en rapporteren
 6. Signaleren van en handelen bij vermoeden van mishandeling of verwaarlozing

Competenties:

Onze nieuwe pedagogisch medewerker kenmerkt zich door de volgende competenties:

 1. Accuratesse
 2. Anticiperen en stressbestendig
 3. Creativiteit en sociale vaardigheden
 4. Integriteit (gedragscode/beroepsgeheim)

Wat wij je bieden:

 1. Eigen verantwoordelijkheid
 2. Leuke collega’s en werksfeer
 3. Prettige werktijden
 4. Bijzondere kinderen
 5. Salariëring: de functie van pedagogisch medewerker binnen Zigzag valt onder de Cao-ziekenhuizen
 6. Deze vacature staat open op locatie Amsterdam op oproepbasis.

Interesse?

Wil je een dagje meelopen of eerst kennismaken? Vul dan onderstaand contactformulier in!

  Geslacht:
  VrouwManWil ik niet zeggen

  Upload je CV

  zigzag staat voor
  • Zorgzaam
  • Innovatief & deskundig
  • Gelijkwaardig
  • Zichtbaar
  • Aandacht
  • Geborgen & hartelijk