Leontien Sauerwein Eindedijk, moeder van Fenne

Fenne is geboren als een schisiskind (een gehemeltespleet). Haar broer had hetzelfde bij zijn geboorte en dat leidde niet tot eetproblemen.

Wij waren dus vol vertrouwen. Fenne had echter niet genoeg kracht om zelf voldoende te drinken, zodat zij na 10 dagen alsnog een neussonde kreeg. Verder bleken haar luchtwegen niet voldoende uitgegroeid (laryngomalacie), zodat zij met een saturatiemonitor naar huis ging. Het ziekenhuis wees ons op Zigzag…

Zigzag heeft ons echt geholpen met de indicatie-aanvraag voor zorg en de nachtzorg thuis

De eerste maanden waren heel zwaar omdat Fenne steeds ademstops had, waar zij weliswaar zelf van herstelde, maar die wel een enorme adrenalinestoot gaven bij ieder alarm van de monitor. Onze nachtrust leed hier enorm onder. Zigzag heeft in die tijd niet alleen Fenne al snel goed opgevangen, maar heeft ons ook enorm geholpen met de indicatie-aanvraag voor zorg bij Zigzag en de nachtzorg thuis. Zij hebben ons echt geholpen de eerste stappen te zetten in het moeilijk begaanbare woud van de zorgindicaties.

Fenne was behoorlijk jong toen zij op Zigzag kwam. Het was voor ons een enorme geruststelling dat de leidsters en verpleegsters heel goed keken naar haar behoeften en zoveel mogelijk aansloten bij haar ritme. Groeien en gezond blijven was het devies en in Zigzag vonden wij daarin echt een partner. In de loop der tijd verdwenen de luchtweg- en eetproblemen. Haar luchtwegen volgroeiden en na haar operatie ging Fenne zelf eten. In die periode bleek echter dat Fenne ook een ontwikkelingsstoornis heeft, waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is. Het is heel prettig dat Zigzag met ons meekijkt naar Fenne’s gedrag, op zoek gaat naar spel/speeltjes die haar stimuleren, rekening houdt met en inspeelt op Fenne’s prikkelgevoeligheid en dat de fysiotherapeute ook aanwezig is op de locatie. Wij ervaren in Zigzag een warme partner in onze reis met – vrolijke!- Fenne.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!