Verwijsboom zorg buiten ziekenhuis

De 'Verwijsboom zorg buiten het ziekenhuis' helpt u bij het verwijzen en daarmee ook bij het indiceren en organiseren van zorg voor zieke kinderen. Zo komt u stapsgewijs tot een verwijzing naar de juiste wet en wordt een uitgangspunt gegeven voor het stellen van een indicatie.

De ‘Verwijsboom zorg buiten ziekenhuis’ van het MKS (Medische KindZorgSysteem) helpt kinderartsen (of andere medisch specialisten) en/of de kinderverpleegkundigen om te bepalen onder welke wetgeving de behandeling buiten het ziekenhuis van het kind valt. Belangrijk om te weten omdat dit ook aangeeft waar de vergoeding van de zorg vandaan komt.

De verwijsboom helpt om direct bij het juiste loket aan te kloppen

Hoe werkt het?

Heeft een kind behandeling of zorg nodig nadat het ontslagen is uit het ziekenhuis na opname, dagbehandeling of een bezoek aan de polikliniek? Dan kan deze tool helpen om te bepalen onder welke wetgeving de behandelingen van het kind vallen. U krijgt dan ook antwoord op de vraag welke instantie de behandelingen vergoeden. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het kind heeft geen kinderverpleegkundige zorg nodig
  • Het kind heeft wél kinderverpleegkundige zorg nodig

Verwijsboom

Wilt u de verwijsboom raadplegen? Geen probleem. Hier gaat u naar de ‘Verwijsboom zorg buiten het ziekenhuis’.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze organisatie of een van onze locaties bezoeken? Wilt u een kind doorverwijzen of ouders doorverwijzen? Neem dan contact met ons op en bel 020 – 49 41 296 of mail naar info@zigzagzorg.nl. Wij helpen u graag!

home