Voor Professionals

Chronisch en ernstig zieke kinderen hebben baat bij een verpleeg ku cl i g kinderdagverblijf. Bij Zigzag kan uw kindje gewoon kind zijn.

Onze gespecialiseerde Intensieve kindzorg-verpleegkundigen geven uw kind alle (medische) zorg en aandacht en stimuleren zijn ontwikkeling. Onderzoek bevestigt het: ouders van chronisch en ernstig zieke kinderen tussen 0-4 jaar zijn erg gelukkig met opvang voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Zoals Zigzag biedt. (Kinder) verpleegkundigen verlenen elke denkbare vorm van zorg, medicatie en therapie, variërend van monitor-bewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof. In combinatie hiermee wordt zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie aangeboden.

Intensieve kindzorg van Zigzag is er
onder meer voor kinderen:

 • die afhankelijk zijn van ex-tra zuurstof
 • met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
 • die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
 • met infuustherapieën
 • die afhankelijk zijn van nierdialyse.

Zigzag levert een bijdrage aan de balans

Spelen, medicatie en therapie

Zigzag creëert een liefdevolle omgeving waar kinderen ondanks hun ziek-te of aandoening gewoon kind kunnen zijn en samenspelen met gezonde kinderen. De Zigzaggroepen zijn heel gewoon, maar toch bijzonder. De sfeer is huiselijk, er wordt geschilderd en gezongen, er is een eet- en knutseltafel, een buitenplaats, een slaapkamer, een snoezelkamer en gevarieerd spelmateriaal. Maar er is ook medische apparatuu, zoals een beademingsset en bloeddruk- en saturatiemeter in huis. De kinderen spelen en leren in kleine groepjes, begeleid door twee of drie beroepskrachten — (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers — en krijgen ondertussen de medicatie en therapie die nodig is.

Terwijl uw zieke kind bij ons in een veilige, beschermde omgeving is, kunt u ,h als ouders richten op werk, gezin en ontspanning. Zo levert Zigzag een bijdrage aan de balans tussen de zorg voor uw gezin en de zorg voor uzelf. De gedeelde zorg ontlast ouders en het gezin, wat een positief effect heeft op de dagelijkse gang van zaken thuis.

Bijdrage in kosten

De kosten voor intensieve kindzorg worden betaald uit een toegekend budget Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiervoor dient Zigzag een indicatie aan te vragen bij uw zorgverzekeraar of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg.

Vervoer intensieve kindzorg

Zigzag heeft geen eigen vervoer en schakelt zo nodig speciale taxi, in. Ook hiervoor is een indicatie noodzakelijk.

Kinderopvang voor broertjes en zusjes

Zigzag biedt ook de mogelijkheid om reguliere kinderopvang te bieden aan broertjes en zusjes. Kinderen uit hetzelfde gezin waarvan één kind specialistische zorg nodig heeft, kunnen zo naar hetzelfde kinderdagverblijf wat een extra ontlasting voor ouders kan zijn.

 • Plusopwang
  Plusopwang

  Chronisch en ernstig zieke kinderen hebben baat bij een verpleegkundig kinderdag-verblijf. Bij Zigzag kan uw kindje gewoon kind zijn. Ons gespecialiseerde intensieve kindzorg team geeft uw…

  Lees meer
 • Zorg voor Friends
  Zorg voor Friends

  Chronisch en ernstig zieke kinderen hebben baat bij een verpleegkundig kinderdag-verblijf. Bij Zigzag kan uw kindje gewoon kind zijn. Ons gespecialiseerde intensieve kindzorg team geeft uw…

  Lees meer

zigzag gevoon bizonder voor uw kind!

home