Zigzag en medisch specialistische kinderrevalidatie

Zigzag draait al een aantal jaren, naast de specialistische verpleegkundige zorg, ontwikkelingsgerichte/therapeutische dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. Het gaat om kinderen waarbij de ontwikkeling van de motoriek, sensorische informatieverwerking, spraak-taalontwikkeling, cognitie, sociaal-emotionele ontwikkeling niet vanzelfsprekend is door een fysieke, neurologische, syndromale of onbekende oorzaak.

Deze groep (de Matroosjes) is nu uitgegroeid tot een observatie en (revalidatie) behandelingsgroep voor kinderen met een (primair) lichamelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere beperkingen in samenwerking met Reade. Hierdoor wordt het mogelijk om voor ouders en kinderen een volledige dagopvang te bieden, samen met medisch specialistische kinderrevalidatie.

De kinderen komen een aantal dagdelen per week naar Zigzag en zitten in een groepje van maximaal acht kinderen onder begeleiding van één verpleegkundige en één pedagogisch medewerker. Kinderen leren beter als deze leermomenten geïntegreerd zijn in een dagelijkse setting van een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Om de kinderen optimaal te laten profiteren van de behandeling, vindt deze plaats in het dagelijks patroon van herkenbaarheid, herhaling en rituelen. Ook is er aandacht voor beginnend samenspel.

Er is een volledig behandelteam aanwezig waardoor de revalidatiebehandeling kan plaatsvinden binnen de structuur van de groep. Onder leiding van de kinderrevalidatiearts wordt de revalidatiebehandeling geboden door een kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog, maatschappelijk werk, (kinder)verpleegkundige en pedagogisch medewerker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Locatie Zuid tel: 020-3032889

home