Zorg voor Friends (sport BSO)

Soms sluit de aanvangstijd van sport niet naadloos aan op de schooltijd of uw werktijden. Dan is Zorg voor Friends de oplossing. Zorg voor Friends is het activiteitenprogramma van Zigzag dat de tussentijd tussen school en de sportactiviteit overbrugt. De ideale oplossing om ouders zorg uit handen te nemen. Voor uw kind is het een ontspannen tijdverdrijf voordat de sportactiviteit begint.

Zorg voor Friends (sport) BSO is voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking die graag willen sporten. Zij hebben vaak een continurooster op hun (basis)school en hebben behoefte aan opvang tussen 15:00 uur en 18:00 uur.

Friendship Sports Centre

Zorg voor Friends bestaat uit professioneel begeleide spel- en doe-activiteiten in een veilige en vertrouwde omgeving op het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord. De activiteiten stemmen we af op de individuele behoeften en mogelijkheden van onze kinderen. De activiteitenruimte, die speciaal is ingericht voor dit doel, beschikt over alle noodzakelijke voorzieningen en (medische) apparatuur. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De ideale oplossing om ouders zorg uit handen te nemen

Only Friends

Only Friends is een sportclub speciaal voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Deze bijzondere club telt bijna 700 leden die 24 verschillende sporten kunnen beoefenen op het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord. Alle kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte zijn van harte welkom om bij Only Friends te komen sporten. Voor deze kinderen en jongeren biedt Sportclub Only Friends verschillende sporten. Hierbij gaan we altijd uit van de behoeften en de belevingswereld van deze groep jonge sporters.

Openingstijden

Zorg voor Friends is geopend op twee doordeweekse middagen van 15.00 – 18.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is de opvang gesloten.

Kosten en voorwaarden

Het tarief voor Zorg voor Friends is afhankelijk van de zorgbehoefte. Zigzag zal individuele overeenkomsten sluiten met ouders/verzorgers. Zorg voor Friends komt in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding kan worden aangevraagd bij het wijkteam van de gemeente waar u woont. In sommige gevallen kunnen de kosten (mogelijk) worden gefinancierd uit het PGB dat ouders voor hun kind hebben.

Vervoer

Vervoer van school naar Zorg voor Friends op het Friendship Sports Centre gebeurt in overleg.

Meer informatie?

Meer lezen over deze naschoolse opvang met een sportief karakter? Download hier de flyer. Voor meer informatie over Only Friends verwijzen wij u naar de website.

zigzag staat voor
  • Zorgzaam
  • Innovatief & deskundig
  • Gelijkwaardig
  • Zichtbaar
  • Aandacht
  • Geborgen & hartelijk