Aanmelding en plaatsing

Het kiezen van het juiste kinderdagverblijf voor uw kind is geen eenvoudige opgave. U wilt dat uw kind in goede handen is, dat het alle aandacht krijgt die het nodig heeft en zich uiteraard veilig en vertrouwd voelt. Kortom: een beschermde, veilige en warme plek waar u uw kind met een gerust hart achterlaat terwijl u werkt, studeert of geniet van tijd voor uzelf.

Nieuwsgierig naar de sfeer, de locatie, de medewerkers of de andere kinderen bij Zigzag? Kom dan langs voor een rondleiding of een vrijblijvend informatief gesprek. U bent van harte welkom op één van onze locaties. Wij helpen u graag.

Aanmeldprocedure

Heeft u besloten uw kind bij Zigzag aan te melden? Vul dan het aanmeldformulier in en neem contact op met de locatiemanager van de desbetreffende locatie. Waarom? Wij willen graag de financiering van de opvangplek met u bespreken en helpen u uiteraard met de aanvraag hiervan. Indien er sprake is van extra verpleegkundige zorg dan nemen we dit traject ook uitvoerig met u door.

Bij Zigzag is uw kind in goede handen

Plaatsing

Zodra de aanmelding is afgerond, nodigen we u uit voor een rondleiding en intakegesprek. Is de plaatsing definitief dan stemmen we gezamenlijk af welke specifieke (verpleegkundige) zorg uw kind nodig heeft. Daarover maken we heldere afspraken. Voor ons is het bekende ‘goede gevoel’ vooral bij dit eerste contact uitermate belangrijk. Stel daarom gerust (kritische) vragen of leg ons uw ideeën voor om zaken te verbeteren.

Overeenkomst

Zodra er plaats is op de gewenste locatie, ontvangt u van ons een overeenkomst (in tweevoud). Wij verzoeken u deze te ondertekenen en retour te sturen. Daarna plannen we gezamenlijk de wendagen in.

Nog even wachten? Dat kan!

Mocht u besluiten dat u – op dat moment – nog geen gebruik wilt maken van onze dagopvang, dan plaatsen wij uw kind op de wachtlijst voor een latere startdatum.

Bijdrage in kosten

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons verpleegkundig kinderdagverblijf  is een indicatie nodig. Zigzag biedt zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast biedt Zigzag ook zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).  Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg. Heeft u vragen hierover of wilt u ondersteuning bij de aanvraag? Laat het ons weten, wij helpen u graag!

Wij hebben de kennis en expertise in huis om u verder te helpen. Zo beschikken wij over:

  • Deskundigheid met betrekking tot indicaties, financiering en wet- en regelgeving
  • Goede contacten met verwijzers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen
  • Specifieke kennis op terreinen als ‘logopedie’, ‘kinderfysiotherapie’, ‘eten’ en ‘revalidatie’
  • We helpen u graag verder in de wirwar van kindzorg.

Indien u dit wenst, kunnen wij u begeleiden tijdens het traject van indicatiestelling en het aanvragen van de vergoeding. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en in Zaandam.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home