Historie

Zigzagzorg is in 2003 opgericht door twee gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en 1 pedagogisch medewerker die na een loopbaan in de reguliere zorg, als pioniers met een verpleegkundig kinderdagverblijf startten.

Door hun dagelijks werk in het ziekenhuis, werden zij geconfronteerd met kinderen die vanwege hun ziekte of aandoening niet op de reguliere kinderopvang terecht konden. Zo kwamen zij op het idee om een gespecialiseerd en verpleegkundig kinderdagverblijf te starten. Anno 2022 zijn er drie locaties: Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West en Hoorn. Op jaarbasis vangt Zigzag meer dan tachtig kinderen op.

Vijfjarig jubileum

In 2008 kreeg Zigzag de onderscheiding ‘Beste Verpleegafdeling van Nederland’. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan initieerden de oprichters van Zigzag in dat jaar een landelijk onderzoek bij instellingen voor verpleegkundige kinderopvang over de ervaringen van medici, ouders en kinderen met deze kleinschalige gespecialiseerde dagopvang.

De resultaten van het onderzoek waren helder: “een verpleegkundig kinderdagverblijf is nuttig en noodzakelijk”. Zieke kinderen worden er beter van, ouders kunnen weer van betekenis zijn voor de maatschappij en deze situatie draagt bij aan een beter welzijn.

Een verpleegkundig kinderdagverblijf is nuttig en noodzakelijk

Tienjarig jubileum

Bij het tienjarig jubileum in 2013 werd dit onderzoek uitgebreider herhaald en waren de resultaten nog veelzeggender.

Vijftienjarig jubileum

Van verpleegkundig kinderdagverblijf zijn wij in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een volwaardige partner in de wereld van de jeugdzorgverlening. Nog steeds zijn de kwetsbare allerkleinsten met een intensieve zorgvraag onze grootste zorg. Vanuit die ervaring hebben wij, naast dagopvang en thuisbegeleiding, een aanvullend zorgaanbod kunnen realiseren. Denk aan eetbegeleiding, vroegbehandeling bij ontwikkelingsachterstand en buitenschoolse activiteiten voor kinderen met een beperking via Zorg voor Friends – de nieuwste loot aan de stam van Zigzag.

Een verschil maken en meegroeien

We zijn trots dat wij tot de zorgaanbieders in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstad en West-Friesland behoren. Wij zijn ook trots dat we een verschil kunnen maken in de jeugdzorg dankzij onze opvang en begeleiding van kinderen die door een aandoening niet van reguliere opvang of onderwijs gebruik kunnen maken.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home