Amsterdam Zuid

Locatie Amsterdam-Zuid is prachtig gelegen aan de Amstel en het Martin Luther King Park. Het is gevestigd in ’t Kabouterhuis. Sinds januari 2012 heeft Zigzag hier drie groepsruimten. Het pand is in 2012 volledig gerenoveerd. De locatie ligt zeer centraal, vlakbij de ring A10 en op loopafstand van het Amstelstation.

Locatie Amsterdam Zuid heeft drie verticale groepen. Per groep wordt zoveel mogelijk een leeftijdsgericht dagprogramma gevolgd. De groepsruimtes zijn licht en ruim en geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Inrichting en spelmateriaal zijn uitdagend en stimulerend, afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen.

Onze locatie heeft drie verticale groepen. We draaien zoveel mogelijk een leeftijdsgericht dagprogramma per groep

Groepsruimtes

Twee van de groepen zijn met elkaar verbonden door een verschoonkamer en keuken. De groepsruimtes hebben veel ramen, waardoor er altijd zicht is op elkaar. De groepen hebben door middel van openslaande deuren direct toegang tot de royale eigen (speel)tuin en kijken erop uit. Zo kan er veilig buiten gespeeld worden. De speeltuin biedt genoeg mogelijkheden voor ontdekken, spelen en fietsen en is op een natuurlijke manier in tweeën gesplitst. Peuters kunnen rondrennen terwijl de baby’s rustig de omgeving kunnen ontdekken.

Vroegbegeleiding

De derde groep zit in een ander gedeelte van het pand. Deze groep noemen we vroegbegeleiding. Bij vroegbegeleiding (de naam zegt het al) ligt de focus op stimulatie van kinderen die in hun jonge jaren nét iets meer aandacht nodig hebben van een fysiotherapeut, een ergotherapeut en/of een logopedist. De verpleegkundige zorg is hier minder aanwezig.

De groep vroegbegeleiding krijgt drie keer per week (op maandag, dinsdag en donderdag) multidisciplinair therapieën aangeboden van een fysiotherapeut, een logopedist en/of een ergotherapeut. Het is daarom van belang dat uw kind minimaal twee dagen in de week aanwezig is op deze groep en therapie krijgt. Dit geeft uw kind de meest optimale stimulatie en zo krijgt het zo optimaal mogelijk ontwikkelactiviteiten aangeboden. Tijdens de dag werken we aan individuele- en groepsdoelen waarbij kinderen van elkaar leren. Onze medewerkers zorgen voor structuur tijdens de hele dag en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om bij ons de sfeer te komen proeven en in een persoonlijk gesprek eventueel vragen en mogelijkheden te bespreken.

Dagindeling

Voor de jongste kinderen is de dagindeling minder strak geregeld dan voor de oudere kinderen. Dit omdat de jongste kinderen hun eigen eet- en slaapritme hebben. Wilt u een idee krijgen hoe een dag er concreet uitziet op onze kinderdagopvang? Dan verwijzen we u naar deze pagina over een dag op kinderopvang Zigzag.

Inspectierapporten

Jaarlijks voert de gemeente Amsterdam op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd wettelijk onderzoek uit op onze locatie. Dit onderzoek is gericht op de volgende punten:

  • het pedagogisch klimaat
  • de beroepskracht-kind-ratio
  • de eisen aan het personeel
  • aanvullende kwaliteitseisen voor Veiligheid en Gezondheid

Wilt u het hele onderzoek lezen? Dat kan. Hier vindt u het hele inspectierapport Kinderdagverblijf Zigzag Amsterdam-Zuid.

Openingstijden

Locatie Amsterdam-Zuid is het hele jaar, vijf dagen per week, open. De openingstijden zijn:
Maandag van 7.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag van 7.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag van 7.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag van 7.30 uur tot 18.00 uur
Vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur

Sluitingsdagen

Locatie Amsterdam-Zuid is, op de volgende vaste feestdagen, gesloten:
Nieuwjaarsdag – hele dag
2e Paasdag – hele dag
Koningsdag – hele dag
Bevrijdingsdag – hele dag
Hemelvaartsdag – hele dag
2e Pinksterdag – hele dag
1e Kerstdag – hele dag
2e Kerstdag – hele dag

Nieuwsgierig geworden?

Adres en route

Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
Telefoon. (020) 49 41 296 / (020) 30 32 889 (groepen)
E-mail: info@zigzagzorg.nl

zigzag staat voor
  • Zorgzaam
  • Innovatief & deskundig
  • Gelijkwaardig
  • Zichtbaar
  • Aandacht
  • Geborgen & hartelijk