Professionele medewerkers

Zigzag is een dynamische organisatie. Onze verpleegkundige en gespecialiseerde kinderopvang werkt daarom met gepassioneerde en professionele medewerkers.

Samenstelling teams

Pedagogisch medewerkers en (kinder)verpleegkundigen werken samen in een team. De groepen zijn kleinschalig en ieder team geeft gezamenlijk inhoud aan de opvang en zorg. Hierbij staat centraal dat ieder team van professionele medewerkers een omgeving schept waarbij elk kind zich veilig, vertrouwd en beschermd voelt. We werken met vaste (pedagogische en (kinder)verpleegkundige) medewerkers, dit geeft een extra gevoel van veiligheid en zorgt voor continuïteit. Bij verlof of ziekte worden onze vaste krachten vervangen door vaste invalkrachten.

Locatiemanagers

Iedere locatie heeft een vaste, ervaren en gediplomeerde locatiemanager. De taak van de locatiemanager is primair gericht op ondersteunen van de groepen en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening.

De inzet, motivatie en kundigheid van onze medewerkers is de basis voor de kwaliteit en de professionaliteit van onze kinderopvang

Kwaliteit en professionaliteit

Wij geven veel aandacht aan de screening, scholing en begeleiding van onze medewerkers. Wij werken volgens de opleidingseisen van Cao Ziekenhuizen. Wij toetsen regelmatig onze (kinder)verpleegkundigen op de zogenaamde ‘voorbehouden en risicovolle handelingen’.

VOG verklaring

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers.

De verpleegkundigen zijn geregistreerd volgens de eisen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

Pedagogische visie

Wij verwachten van alle medewerkers dat zij kunnen en willen werken vanuit de missie en visie van Zigzag. In het pedagogisch beleidsplan hebben we deze visie uitgebreid beschreven. Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijke leidraad voor de medewerkers. Het biedt houvast bij het dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een gelijkgestemde aanpak.

Contact met ouders

Ouders dragen een deel van de verantwoordelijkheid voor hun kind aan ons over. Goed contact tussen ouders en onze medewerkers is daarom belangrijk. Ouders moeten hun kind met een goed gevoel en een gerust hart achterlaten. Bij het brengen en halen, maar ook tijdens oudergesprekken en op de ouderavond is er voldoende ruimte voor overleg.

home