Kinderopvang met zorg

Op het eerste gezicht lijkt Zigzag een gewoon, standaard kinderdagverblijf: veel speelgoed, veel kleur en lief spelende kinderen. En toch is Zigzag bijzonder. Want als verpleegkundig en gespecialiseerd kinderdagverblijf vangen wij kinderen op met een chronische of langdurige ziekte die nét even extra zorg en aandacht nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen.

Onze pedagogisch medewerkers en (kinder)verpleegkundigen verlenen elke denkbare vorm van zorg en medicatie, variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof. Daarnaast krijgen kinderen bij ons ook – indien nodig – fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of muziektherapie. In overleg kunnen wij ook thuisbegeleiding verzorgen.

Onderzoek bevestigt positieve invloed op ontwikkeling

In 2008 en 2013 deed Zigzag een grootschalig onderzoek onder ouders, artsen en verwijzers naar de betekenis van het verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen en het effect van de zorg op de ontwikkeling van de kinderen. De resultaten van beide onderzoeken tonen aan dat de zorg die deze gespecialiseerde kinderopvang verleent, bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met een aandoening. Dit wordt onderschreven door maar liefst 96 procent van de verwijzers.

Kinderen spelen met elkaar en leren van elkaar en krijgen ondertussen alle zorg en aandacht die zij nodig hebben

Actief doorverwijzen aanbevolen

Heeft u als (kinder)arts of maatschappelijk werker te maken met ouders en hun chronisch of langdurig zieke kind dan heeft u de mogelijkheid deze door te verwijzen naar een verpleegkundig kinderdagverblijf. Bij Zigzag stimuleert het gespecialiseerde team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen met een aandoening; zij spelen met elkaar en leren van elkaar en krijgen ondertussen alle zorg en aandacht die zij nodig hebben.

Meer dan alleen kinderdagopvang

De afgelopen 15 jaar hebben we veel ervaring opgedaan. We zijn nu dan ook meer dan een kinderopvang alleen. We bieden, naast dagopvang en thuisbegeleiding, een aanvullend zorgaanbod waaronder eetbegeleiding, vroegbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en buitenschoolse activiteiten voor kinderen met een beperking. Dit laatste gaat via Zorg voor Friends, de nieuwste ontwikkeling binnen onze organisatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze organisaties of een van onze locaties bezoeken. Wilt u een kind of ouders doorverwijzen? Neem dan contact met ons op en bel 020 – 49 41 296 of mail naar info@zigzagzorg.nl. Wij helpen u graag!

home