Specialisaties

Zigzag biedt verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg voor kinderen van 0 – 4 jaar op twee locaties in Amsterdam (Amsterdam-Zuid en Amsterdam-West) en een locatie in Hoorn. Onze kinderdagopvang is er voor elk kind dat intensieve zorg of nét dat beetje meer aandacht nodig heeft.

Een gekwalificeerd team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers begeleidt de kleinschalige groepen. In overleg bieden wij ook zorg aan huis in de vorm van thuisbegeleiding.

Kwetsbare groep

Chronisch en langdurig zieke kinderen vormen een aparte en kwetsbare zorggroep. Zij kunnen niet altijd naar een reguliere kinderdagopvang of naar een Kinderdagcentrum (KDC). Wij bieden de zorg die voor deze kinderen noodzakelijk is om op te groeien tot een zelfstandig individu. Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers creëren een veilige, betrouwbare en beschermde omgeving die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Wij bieden de zorg die voor chronisch en langdurig zieke kinderen noodzakelijk is om op te groeien tot een zelfstandig individu

Voor wie?

Zigzag is er onder meer voor kinderen:

 • die afhankelijk zijn van extra zuurstof
 • met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
 • die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
 • met infuustherapieën
 • die afhankelijk zijn van nierdialyse
 • met (ontregelde) diabetes
 • met een voedingsprobleem
 • met een meervoudige beperking
 • en ook voor kinderen met bijvoorbeeld astma, die niet mee kunnen komen op een gewoon kinderdagverblijf

Gedeelde zorg ontlast ouders

Wij nemen de zorg van ouders gedurende de dag (voor een groot deel) over. Terwijl hun kind bij ons in een veilige, beschermde omgeving verblijft, kunnen zij zich richten op werk, gezin en ontspanning. Deze gedeelde zorg ontlast ouders en het gezin. Dit heeft een positief effect op de dagelijkse gang van zaken thuis.

Specialisaties

Zigzag is meer dan een verpleegkundige en specialistische kinderopvang. In de afgelopen vijftien jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een organisatie gespecialiseerd in meerdere facetten met betrekking tot de zorg rondom chronisch en langdurig zieke kinderen. Zo bieden wij de volgende specialisaties aan als dienst op onze kinderdagverblijven:

 • Vroegbegeleiding
 • Eetbegeleiding
 • Thuisbegeleiding
 • PGB/Zorg in Natura aanvragen
Vroegbegeleiding

Bij vroegbegeleiding (de naam zegt het al) ligt de focus op stimulatie van kinderen die in hun jonge jaren nét iets meer aandacht nodig hebben van een fysiotherapeut, een ergotherapeut en/of een logopedist. De verpleegkundige zorg is hier minder aanwezig. Onze groepen zijn zo ingericht dat we een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarbinnen we kinderen stimuleren hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Eetbegeleiding

Elk kind is uniek en gaat op zijn of haar eigen manier om met het eten. Het is van belang deze eigenheid te respecteren en van daaruit verder te gaan. Onze verpleegkundige kinderopvang levert zorg op maat en hanteert korte lijnen met behandelend artsen en ouders. Voor ieder kind is er een apart plan dat met zorg is afgestemd op de specifieke eetprobleem van het kind.

Thuisbegeleiding

Bij bijvoorbeeld eetproblemen, kan de zorg overgaan in thuisbegeleiding. Wij geven praktische ondersteuning met als doel de regie terug te geven aan ouders. Wij helpen ouders om het leerproces thuis door te zetten.

PGB/Zorg in natura aanvragen

Komt een kind in aanmerking voor PGB/Zorg in natura dan begeleiden we ouders gedurende het proces van de aanvraag.

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen om een kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor een kind en de zorg voor de ouder zelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West en in Hoorn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze organisaties of een van onze locaties bezoeken. Wilt u een kind doorverwijzen of ouders doorverwijzen? Neem dan contact met ons op en bel 020 – 49 41 296 of mail naar info@zigzagzorg.nl. Wij helpen u graag!

home