Praktische zaken

Hier een kort overzicht van een aantal praktische zaken voor de dagopvang van uw kind:

Kennismakingsgesprek

De plaatsing is definitief. En dan? Als eerste maken wij een afspraak met u om alles door te nemen wat – qua zorg voor uw kind – belangrijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eet- en slaappatronen, het troosten, spelen of de zindelijkheid. Heeft uw kind verpleegkundige zorg nodig? Dan neemt onze verpleegkundige samen met u de uitvoering van het verpleegkundig protocol door.

Wennen

We bepalen samen met u wat de beste manier is om uw kind te laten wennen. De meeste kinderen starten een week voordat het contract ingaat met wennen op de groep. We beginnen met een paar uurtjes en bouwen dat langzaam op. Mocht uw kind binnen Zigzag overstappen naar een andere groep dan passen wij deze wenprocedure opnieuw toe.

Uw kind moet het vooral leuk vinden bij ons op de opvang

Overlegmomenten

Laat u uw kind bij ons op de opvang achter? Dan draagt u een deel van de verantwoordelijkheid over. Een goed contact tussen u en onze medewerkers is daarom belangrijk. Bij het brengen en ophalen van uw zoon of dochter is er tijd voor een mondelinge overdracht. Mocht u tussentijds overleg willen voeren, dan kan dat natuurlijk altijd.

Gemiddeld twee keer per jaar houden we een evaluatiegesprek met ouders. We staan dan stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Brengen en halen

Ouder(s) brengen en halen zelf hun kind. Er zijn vaste momenten voor het brengen en halen. Dit geeft uw kind een vertrouwd gevoel en zorgt voor rust en regelmaat. Wij verwachten uw kind vóór 9.30 uur. Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet kan komen, geeft u dat dan vóór 8.00 uur aan ons door. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wilt u uw kind later brengen of vroeger ophalen, overlegt u dit dan vooraf met een van de medewerkers.

Dagritme

Een duidelijke structuur geeft kinderen houvast en veiligheid. We houden met de dagindeling zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke behoefte van uw kind. Om 9.30 uur eten we samen fruit. Uiteraard houden we rekening met eventuele diëten. Voor en na de lunch is er tijd voor individuele activiteiten, vrij spel of een groepsactiviteit. Bij mooi weer spelen we buiten of gaan we op stap. Na de lunch gaan veel kinderen slapen. Om 15.00 uur zitten we aan tafel voor wat drinken en een gezonde snack. Vanaf 16.00 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald.

Meenemen

Zigzag zorgt voor eten, drinken en luiers. Hiervoor gebruiken we onze standaard producten. Wilt u graag een ander merk? Of wilt u zelf eten en/of drinken meegeven aan uw kind? Dat kan altijd.

Ouders zorgen zelf voor reservekleding, slofjes, een fopspeen, een slaapknuffel en een slaapzak (seizoensgebonden). Tijdens de zomermaanden vragen we u nog zwemkleding, zonnebrand en een zonnehoedje bij ons af te geven. Zit uw kind op de babygroep? Geef dan een eigen flesje voor uw kind mee.

Bij ziekte

Is uw kind hangerig of snotterig en zit het niet lekker in zijn of haar vel? Dan wil het misschien liever een dagje thuisblijven. De beslissing of uw kind, met bepaalde ziekteverschijnselen, wel of niet naar ons kinderdagverblijf kan, hangt af van verschillende factoren.

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, zoals een buikvirus of waterpokken, dan moet het vanwege besmettingsrisico thuisblijven of worden opgehaald.
In andere gevallen, of bij twijfel, overleggen we met u wat het beste is. Dat geldt ook voor kinderen die gedurende de dag ziek worden en beter naar huis kunnen gaan. Het is daarom belangrijk dat uw telefoonnummer(s) bij ons bekend zijn.

Voor meer informatie over de regels bij ziekte verwijzen wij u naar het informatieboek over infectieziekten.

Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en muziektherapie

Heeft uw kind fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en/of muziektherapie nodig? Dat kan bij ons op alle locaties. De therapeuten die op de groep werken, hebben overleg met onze medewerkers. Zij geven aan hoe medewerkers, op de groep, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind. De therapeuten waar Zigzag mee samenwerkt, kunnen uiteraard uw kind ook thuis of in hun eigen praktijk behandelen.

Hier meer over de verschillende therapeuten die bij ons op locatie werken:

Muziektherapie

Muziektherapie is een professionele vorm van hulpverlening die vele mogelijkheden biedt. Met vrijwel altijd een zichtbaar resultaat, soms in kleine stapjes, soms in grote sprongen. Het is geen activiteitenbegeleiding of muziekles. Muziek is niet het doel, maar het middel om verandering, ontwikkelingen, stabilisatie en/of acceptatie te bewerkstelligen. Muziektherapie is een aanvulling op de andere therapievormen binnen Zigzag en kan ondersteuning bieden bij het bevorderen van spraak/taal en lichaamsgerichte doelen, maar biedt juist ook de mogelijkheid om te werken aan nieuwe doelen op gedragsmatig en sociaal/emotioneel gebied.

‘’De meeste kinderen houden van muziek en beginnen spontaan te bewegen bij het horen van muziek. Muziek is universeel en je hoeft niet aan allerlei regels te voldoen om te kunnen communiceren in de muzikale taal.”

Kinderfysiotherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch minder handig dan andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een aandoening aan zintuigen, organen of het zenuwstelsel. Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer lekker in zijn of haar vel komt te zitten.

Kinderlogopedie

In onze kinderopvang zijn sommige kinderen afhankelijk van sondevoeding. Met sondevoeding oefent een kind zijn mond- en tongspieren weinig. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, happen en kauwen. Dat heeft vervolgens een negatieve invloed op de spraakontwikkeling. Hoe werkt dat? Omdat de mond- en tongspieren niet goed bewegen tijdens het eten en drinken, is de kans aanwezig dat er problemen ontstaan bij het vormen van klanken.

Een kinderlogopedist, gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen die problemen hebben met slikken, eten, drinken, spreken of de taalontwikkeling, biedt dan uitkomst.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie heeft als doel om de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen. In onze dagopvang zien wij kinderen die moeite hebben met voorschoolse activiteiten en/of andere dagelijkse handelingen. Denk bijvoorbeeld aan het dichtritsen van een jas, de knoop van een broek dichtdoen of een pen/potlood goed vasthouden. Kinderergotherapie kan hierbij helpen.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home