Pedagogisch beleid

Wij gaan ervan uit dat ieder kind de wil heeft om zich te ontwikkelen en dat op zijn of haar eigen manier doet. De meeste kinderen die bij ons in de kinderopvang komen, hebben veel meegemaakt. Mede hierom vinden we het belangrijk om extra aandacht te geven aan de pedagogische aanpak en werkwijze.

Onze visie staat uitgebreid beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Dit plan kunt u online lezen.
Naast het beleidsplan hanteert elke locatie afzonderlijk een pedagogisch werkplan.
Het  pedagogisch werkplan is de praktische  uitwerking van het pedagogisch beleid dat specifiek is toegespitst op het werken op locatie.
Dit plan ligt ter inzage op de locatie

Uitgangspunten pedagogisch beleid

In de eerste vier levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor hun persoonlijkheid. Kinderen willen graag alles om zich heen ontdekken en onderzoeken. Dat is een natuurlijke behoefte. Zo wordt de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen bevorderd. In de veilige en stimulerende omgeving van ons kinderdagverblijf gebeurt dat als vanzelfsprekend.

Wij gaan er vanuit dat ieder kind de wil heeft om zich te ontwikkelen

Emmi Pikler

Zigzag is geïnspireerd door de methodiek van Emmi Pikler. Het belangrijkste element hierin is bewegingsvrijheid. Kinderen mogen tijdens speelmomenten de hele groep verkennen, zij krijgen alle ruimte te leren rollen, tijgeren en kruipen. Daarnaast hecht de methodiek van Emmi Pikler veel waarde aan een zorgvuldige, aandachtige fysieke verzorging van het jonge kind. Waarom? Simpelweg omdat dit een kind het gevoel van veiligheid geeft.

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en in Zaandam.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home