Missie en zorgvisie

Missie en visie geven richting aan een organisatie. Een duidelijke missie geeft focus, verbindt en motiveert de medewerkers. Hier een toelichting op de missie en visie van Zigzag.

Missie

Onze missie is kinderen met een chronische of langdurige ziekte en/of beperking een plezierige en deskundige dagopvang bieden, waarbij ouders hen met een gerust hart toevertrouwen aan het team met gepassioneerde en professionele Zigzag medewerkers.
Als betrouwbare en vertrouwde partner in de ketenzorg rond kinderen met een (chronische) ziekte of beperking heeft Zigzag daarnaast de ambitie om als professioneel klankbord te fungeren voor onder andere verwijzers, zorgverleners, wijkteams en ouders.
Zigzag biedt daarbij een professionele werkomgeving voor mensen die onze passie delen voor de zorg aan kinderen en hun ouders.

Visie

Zigzag is koploper in de (verpleegkundige) gespecialiseerde kindzorg voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte of beperking. Door middel van professionele zorg ontlast Zigzag ouders door het bieden van (verpleegkundige) dagopvang en begeleiding in de thuissituatie.

Zigzag is koploper in de verpleegkundige, gespecialiseerde kindzorg en biedt kinderen een plezierige en deskundige dagopvang

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg, de aandacht en de voorzieningen om een kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor een kind en de ouders.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en in Zaandam.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home