Hoorn

Locatie Hoorn ligt aan de rand van het centrum en heeft veel parkeergelegenheid. Onze opvang zit in een prachtig pand, samen met kinderdagverblijf Small Steps, Fysiocentrum Hoorn en de tennisbanen van het naastgelegen Sportcentrum Hoorn. Locatie Hoorn ligt dichtbij uitvalswegen en heeft daardoor een goede bereikbaarheid voor de mensen uit Hoorn en omgeving.

Je komt binnen in de centrale hal die ook regelmatig gebruikt wordt als binnenspeelplaats. Locatie Hoorn heeft twee horizontale groepen. Per groep wordt zoveel mogelijk een leeftijdsgericht dagprogramma gevolgd.

We doen activiteiten als knutselen, voorlezen, muziek, beweegspelletjes en maken gebruik van pictrogrammen en gebaren

Groepsruimtes

De groepsruimtes zijn licht en ruim en geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Inrichting en spelmateriaal zijn uitdagend en stimulerend, afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij activiteiten aan zoals knutselen, voorlezen, muziek, beweegspelletjes en er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen en gebaren. Er wordt aandacht geschonken aan feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst en er wordt jaarlijks een groot zomerfeest georganiseerd.

Aangrenzend aan de babygroep is er een aparte ruimte waar kinderen opgevangen worden die veel rust nodig hebben vanwege hun ziekte of prikkelgevoeligheid.

De baby- en peutergroep zijn met elkaar verbonden door een verschoonkamer en keuken. De groepsruimtes hebben veel ramen, waardoor er altijd zicht is op elkaar. Beide groepen zijn voorzien van een eigen slaapgelegenheid. Vanuit de groepen kijk je op en is er direct toegang tot de royale speeltuin. Zo kan er veilig buiten gespeeld worden. De speeltuin biedt genoeg mogelijkheden voor ontdekken, spelen en fietsen.

Eetbegeleiding

Op locatie Hoorn bieden we eetbegeleiding  aan. Een eetstoornis of eetprobleem is een veelvoorkomend onderwerp bij onze zorgkinderen. Elk kind is uniek en gaat op zijn of haar eigen manier om met het eten. Het is van belang deze eigenheid te respecteren en van daaruit verder te gaan. Onze verpleegkundige kinderopvang levert zorg op maat en hanteert korte lijnen met behandelend artsen en ouders. Voor ieder kind is er een apart plan dat met zorg is afgestemd op de specifieke eetprobleem van het kind.

Thuisbegeleiding

Mochten ouders vragen hebben over bijvoorbeeld opvoeding thuis dan kunnen wij thuisbegeleiding verzorgen. Heeft u interesse in thuisbegeleiding voor uw kind? Neem dan contact met ons op.

Dagindeling

Voor de jongste kinderen is de dagindeling minder strak geregeld dan voor de oudere kinderen. Dit omdat de jongste kinderen hun eigen eet- en slaapritme hebben. Wilt u een idee krijgen hoe een dag er concreet uitziet op onze kinderdagopvang? Dan verwijzen we u naar deze pagina over een dag op kinderopvang Zigzag.

Inspectierapporten

Jaarlijks voert de gemeente op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd wettelijk onderzoek uit op onze locatie. Dit onderzoek is gericht op de volgende punten:

  • het pedagogisch klimaat
  • de beroepskracht-kind-ratio
  • de eisen aan het personeel
  • aanvullende kwaliteitseisen voor Veiligheid en Gezondheid

Wilt u het hele onderzoek lezen? Dat kan. Hier vindt u het hele inspectierapport Kinderdagverblijf Zigzag Hoorn.

Sluitingsdagen

Locatie Hoorn is, op de volgende vaste feestdagen, gesloten:
Nieuwjaarsdag – hele dag
2e Paasdag – hele dag
Koningsdag – hele dag
Bevrijdingsdag – hele dag
Hemelvaartsdag – hele dag
2e Pinksterdag – hele dag
1e Kerstdag – hele dag
2e Kerstdag – hele dag

Nieuwsgierig geworden?

Adres en route

Holenweg 14F
1624 PB Hoorn
Telefoon. (0229) 214044
E-mail: info@zigzagzorg.nl

zigzag staat voor
  • Zorgzaam
  • Innovatief & deskundig
  • Gelijkwaardig
  • Zichtbaar
  • Aandacht
  • Geborgen & hartelijk