Vroegbegeleidingsgroep

Bij kinderen met een chronische of langdurige ziekte is het van belang dat zorg, begeleiding en behandeling een geheel vormen. Uw kind heeft de beste ontwikkelingskansen wanneer de therapeutische en pedagogische ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd met als doel de zelfredzaamheid van uw kind te bevorderen.

Onze groepen zijn zo ingericht dat we een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarbinnen we kinderen stimuleren hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Denk aan bijvoorbeeld spel, eten en drinken, communicatie en zelfredzaamheid. Door intensief samen te werken met u als ouders doen we er alles aan om de algehele ontwikkeling van uw kind te versnellen.

Voor wie?

Vroegbegeleiding is er voor:

  • Kinderen met een aandoening van het houdings-­ en bewegingsapparaat en/of zenuwstelsel, waarbij er een duidelijke hulpvraag bestaat
  • Kinderen met klachten over het houdings-­ en bewegingsapparaat en/of zenuwstelsel waarvoor geen duidelijke oorzaak is gevonden
  • Kinderen met een onderliggende neurologische aandoening
  • Kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand

We doen er alles aan om de algehele ontwikkeling van uw kind te versnellen

Welke therapeuten zijn betrokken bij uw kind?

Afhankelijk van de hulpvraag, betrekken we een of meerdere van onderstaande therapeuten bij de vroegbegeleiding van uw kind:

  • Kinderfysiotherapeut
  • Kinderlogopedist
  • Kinderergotherapeut

Vroegbegeleiding kind

Hoe werkt het? We proberen als eerste de hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens verzamelen we de benodigde informatie en er vindt, alleen als dit noodzakelijk is, een geneeskundig onderzoek plaats door de (revalidatie)arts. Is de hulpvraag helder, dan stellen we een zorgplan op en gaan onze pedagogische medewerkers en therapeuten werken met uw kind. Alle zorg, aandacht en therapie is uiteraard volledig afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Het gaat er uiteindelijk om dat uw kind de best mogelijke begeleiding krijgt die aansluit bij zijn of haar ontwikkelingsniveau.

Ons motto is: het gaat er niet om wat ze kunnen, maar wat ze aankunnen!

Re-integratie reguliere voorzieningen

Wij zien het als onze taak om onze deskundigheid en expertise zo in te zetten dat we het maximale uit uw kind halen. Door het aanbieden van verschillende therapieën hopen wij dat uw kind een zo groot mogelijke zelfredzaamheid bereikt zodat het eventueel kan doorstromen naar reguliere voorzieningen.

Kind en ouders centraal

Bij vroegbegeleiding staan kind en ouders centraal. Ons uitgangspunt is dat we uw kind de juiste therapie en begeleiding geven binnen de juiste omgeving, zodat het voor u als ouders een veilige ontwikkelingsgerichte opvang creëren waar u uw kind met een gerust hart achterlaat.
Samenwerking, respect en vertrouwen tussen de medewerkers onderling en tussen de medewerkers en ouders is hierbij belangrijk.

Thuisbegeleiding

Indien nodig kunnen we vroegbegeleiding op termijn ook als thuisbegeleiding inzetten.

Bijdrage in kosten

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons verpleegkundig kinderdagverblijf  is een indicatie nodig. Zigzag biedt zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast biedt Zigzag ook zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd door Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg. Heeft u vragen hierover of wilt u ondersteuning bij de aanvraag? Laat het ons weten, wij helpen u graag.

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg, de aandacht en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West en in Hoorn.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!