Verwijzingsprocedure

Wilt u een kind verwijzen naar ons specialistisch en verpleegkundig kinderdagverblijf? Dat kan. Wij krijgen kinderen doorverwezen vanuit uiteenlopende disciplines en instanties.

Specialisten, instanties en disciplines die kinderen naar ons doorverwijzen zijn bijvoorbeeld:

  • artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, artsen van OKT’s, revalidatieartsen
  • therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten
  • paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen
  • reguliere kinderopvang
  • instellingen: MEE, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuizen

Nieuwe ontwikkelingen?

Wij stellen verwijzende instanties regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen binnen de verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg. Dit doen wij bijvoorbeeld met persoonlijke presentaties, brochures en nieuwsbrieven. Wilt u, als verwijzer, overleg met ons over een eventuele plaatsing van een kind bij Zigzag? Neem dan telefonisch contact op met ons hoofdkantoor in Amsterdam (020 – 49 41 296) of stuur een mail met uw verzoek naar info@zigzagzorg.nl.

Uiteenlopende instanties en disciplines verwijzen kinderen naar onze verpleegkundige kinderopvang

Over plaatsing …

Voordat wij een kind plaatsen in onze kinderdagopvang vindt er eerst uitgebreid overleg plaats met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar het kind bekend is. Daarnaast wisselen we de benodigde informatie uit. Uiteraard doen we dit allemaal in samenspraak met de ouders. Zo kunnen wij de zorg volledig afstemmen op de wensen en behoeften van het kind en van de ouders. Zijn wij volledig op de hoogte van de medische situatie en de gezinssituatie van het kind dan stellen wij de indicatieaanvraag op.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze organisaties of een van onze locaties bezoeken. Wilt u een kind doorverwijzen of ouders doorverwijzen? Neem dan contact met ons op en bel 020 – 49 41 296 of mail naar info@zigzagzorg.nl. Wij helpen u graag!

home