Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die alle ouders met kinderen in de opvang vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Hoe? De commissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit aan de directie en het bestuur van Zigzag.

De commissie geeft informatie en advies over:

 • Het beleid
 • Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Klachten en klachtenregeling
 • Kosten van de kinderopvang

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie. Hierin staan de praktische zaken en werkwijze van de commissie beschreven, zoals de vergaderfrequentie plus de taken van commissieleden.

De oudercommissie waakt over de kwaliteit van de opvang

Klachtenkamer oudercommissie

De klachtenkamer biedt de oudercommissies de gelegenheid om vragen te stellen of een klacht in te dienen die behandeld moet worden volgens een vastgesteld reglement. De klachtenkamer is er voor de centrale oudercommissies en de decentrale oudercommissies van Zigzag. Een klacht dient schriftelijk, samen met het reglement van de oudercommissie, ingediend te worden.

Zelf deelnemen?

Wilt u als ouder deelnemen aan de oudercommissie dan doet u dit voor een periode van twee jaar. Voorwaarde is dat u als ouder een binding heeft met ons kinderdagverblijf. Met andere woorden: er moet minimaal één kind uit uw gezin bij ons op de opvang zitten.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar oudercommissie@zigzagzorg.nl.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken ouders die:

 • Mee willen praten en beslissen
 • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • Minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en in Zaandam.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home