Dagindeling

Om u een idee te geven van een dag op ons kinderdagverblijf, hebben wij een globale dagindeling gemaakt. Let op: voor de jongste kinderen geldt er uiteraard een minder strakke dagindeling dan voor de oudere kinderen. De jongste hebben een eigen eet- en slaapritme, vandaar!

Een dagje op ons kinderdagverblijf ziet er, voor de oudere kinderen, ongeveer zo uit:

7.30 -9.30

We ontvangen de kinderen op onze locatie, zij worden gebracht door u als ouders of door een taxi. Er vindt een overdracht plaats tussen ouders en de pedagogisch medewerker of de verpleegkundige over zaken zoals bijvoorbeeld medicatie of voedingspompen.

Om 9.30 uur starten wij met ons dagprogramma. We verzoeken ouders de groep te verlaten.

9.30

Alle kinderen gaan aan tafel. De meeste kinderen krijgen fruit en een beker drinken, tenzij ze door voedingsvoorschriften anders eten.

De jongste kinderen hebben een minder strakke dagindeling dan de oudere kinderen

10.15

De kinderen gaan naar het toilet. We verschonen de kinderen die verschoond moeten worden.

10.30

De kinderen gaan lekker vrij spelen. De leidsters bereiden activiteiten voor en observeren.

11.00

Tijd voor een activiteit. Is het mooi weer dan gaan we naar buiten. Soms maken we een uitstapje naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of naar het winkelcentrum. Is het slecht weer dan blijven we binnen. We doen dan meer creatieve, muzikale, gym of sensopathische activiteiten.

11.45

Na het opruimen gaan we aan tafel: tijd voor lunch! De lunch bestaat, tenzij anders voorgeschreven, uit brood en een beker melk. We stimuleren de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te eten. Hierbij houden we uiteraard rekening met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

12.30

Rond deze tijd zijn we klaar met eten. De kinderen die gaan slapen gaan uitkleden en worden verschoond. Daarna gaan zij naar bed. De kinderen die wakker blijven gaan naar de wc en/of worden verschoond. Zij gaan vervolgens vrij spelen of krijgen een rust momentje op de groep.

13.00

Dit is het moment voor onze medewerkers om beurtelings een half uur pauze te nemen. Indien nodig werken zij aan rapportages.

14.45

De meeste slapers zijn nu weer wakker. Zij worden verschoond of gaan naar de wc. Vervolgens gaan alle kinderen aan tafel. Gezamenlijk eten we nu, tenzij anders voorgeschreven, een cracker, yoghurt, pap of een plak ontbijtkoek en een beker drinken.

15.15

Er is gelegenheid voor het afmaken van een groepsactiviteit, een spelletje of vrij spelen.

16.00

Vanaf deze tijd mogen ouders hun kinderen ophalen. Indien u daar behoefte aan heeft, is er gelegenheid om de dag te bespreken en eventuele bijzonderheden over te dragen. Aan het eind van de middag gaan de twee groepen samen en wordt een van de twee groepen gesloten.
Wij verschonen kinderen die na 17.00 uur opgehaald worden nog een keer.

Tussen 17.30 – 18.00

We ruimen de groepen op en zetten alles klaar voor het vertrek van de kinderen. Tot 17.45 hebben wij uitgebreid de tijd voor een overdracht met u als ouder. Na 17.45 moeten we het helaas kort houden (of staat de overdracht in het boekje van uw kind).

18.00

Zigzag sluit de groepen.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home