Hoe werkt Zigzag

Zigzag is een verpleegkundig en gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar. Wij bieden verschillende typen opvang voor kinderen met een chronische of langdurige ziekte die nét dat beetje extra zorg en aandacht nodig hebben. Ons team bestaat uit gekwalificeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers met hart voor uw kind. U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en in Zaandam.

Bij Zigzag werken we met kleine groepen. Zo krijgt ieder kind de (pedagogische) aandacht en (verpleegkundige) zorg die het nodig heeft. Dankzij de kleine groepen voelen de kinderen zich veilig en kunnen wij ze de warmte en geborgenheid bieden die ze nodig hebben.

Vakkundig team

Gekwalificeerde pedagogisch medewerker en (kinder)verpleegkundige begeleiden samen de groepen. Op deze manier kunnen wij kinderen met uiteenlopende opvang- en zorgbehoeften de benodigde ondersteuning bieden.

Ouders moeten hun kind met een goed gevoel en gerust hart achterlaten

Kom ook kennismaken

Wilt u de sfeer proeven en een idee krijgen van de locatie, de andere kinderen en de medewerkers? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Ons advies is om vooraf een afspraak te maken met de locatiemanager van de desbetreffende locatie. Dan kunnen wij voldoende tijd vrijmaken om u rustig rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden.

Dagritme

Ritme en regelmaat zijn belangrijk voor kinderen. Een duidelijke structuur geeft kinderen houvast en biedt ze veiligheid. We proberen dit zo veel mogelijk door te voeren in de dagindeling, waarbij we uiteraard ook rekening houden met de individuele behoefte van uw kind.

Onze openingstijden zijn van 07:30 – 18:00 uur. De kinderen komen tussen 7.30 uur en 9.30 uur binnen. Om 9.30 uur eten we samen fruit. Wij houden hierbij uiteraard rekening met eventuele diëten. Voor en na de lunch is er tijd voor individuele activiteiten, vrij spel of een groepsactiviteit. Bij mooi weer spelen we buiten of gaan we op stap. Na de lunch gaan veel kinderen slapen. Om 15.00 uur zitten we weer samen aan tafel voor drinken en een gezonde snack. Vanaf 16.00 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald.

Goed contact belangrijk

Als uw kind bij Zigzag wordt opgevangen, dan draagt u een deel van de verantwoordelijkheid over. Goed contact tussen u als ouders en onze medewerkers is daarom belangrijk. U moet uw kind met een goed gevoel en een gerust hart achterlaten.

Bij het brengen en halen is er tijd voor een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren we bijzonderheden of aandachtspunten in een apart schrift. Wij vragen u als ouder hetzelfde te doen. Gemiddeld twee keer per jaar is er een oudergesprek. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Visie en beleidsplan

Zigzag biedt kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan hebben wij onze visie uitgebreid beschreven. Wij gaan er vanuit dat ieder kind de wil heeft om zich te ontwikkelen en dat op zijn of haar eigen manier doet. Kinderen op ons kinderdagverblijf hebben vaak veel meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisopnames en vervelende ingrepen. Wij besteden hier desgewenst extra aandacht aan door verwerkingsgericht spel.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home