Eetbegeleiding

Een eetstoornis of eetprobleem is een veelvoorkomend onderwerp bij onze zorgkinderen. Vandaar dat wij binnen Zigzag ook eetbegeleiding als een type opvang aanbieden. Eetbegeleiding is in eerste instantie gericht op het eten met elkaar op de groep. In een later stadium gaan we, indien nodig, over op thuisbegeleiding.

Elk kind is uniek en gaat op zijn of haar eigen manier om met het eten. Het is van belang deze eigenheid te respecteren en van daaruit verder te gaan. Onze verpleegkundige kinderopvang levert zorg op maat en hanteert korte lijnen met behandelend artsen en ouders. Voor ieder kind is er een apart plan dat met zorg is afgestemd op het specifieke eetprobleem van het kind.

Input ouders

De behandeling van een eetprobleem bestaat uit verschillende fasen. Bij de start van het traject houden ouders een eetdagboek bij. Hierin noteren zij wat hun kind thuis eet (hoeveel, wanneer en hoe). Wij vragen u ook een paar korte video’s te maken van eetmomenten thuis. Zo kunnen wij de knelpunten inventariseren.

Tijd om aan de slag te gaan!

Wij respecteren de eigenheid van het kind

Hoe werkt het?

Eetbegeleiding kunnen we indelen in een aantal fasen. Als eerste brengen wij de ernst van het eetprobleem in kaart. Daarna werken we met uw kind aan een veilige vertrouwensrelatie, zodat we, tijdens eetmomenten, vandaaruit contact kunnen maken. Vervolgens gaan we aan de slag met eten op de groep en bieden we de voeding of het drinken aan. We kijken naar de mogelijkheden van uw kind en leggen de lat, indien mogelijk, steeds iets hoger.

Thuisbegeleiding

Gaat het goed en eet of drinkt uw kind steeds een beetje meer op de groep, dan gaan we kijken naar thuisbegeleiding. Het doel hiervan is om de regie terug te geven aan ouders en het geven van praktische ondersteuning in de thuissituatie. Wij helpen ouders om het leerproces thuis door te zetten.

Bijdrage in kosten

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons verpleegkundig kinderdagverblijf  is een indicatie nodig. Zigzag biedt zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast biedt Zigzag ook zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg. Heeft u vragen hierover of wilt u ondersteuning bij de aanvraag? Laat het ons weten, wij helpen u graag!

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg, de aandacht en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West en in Hoorn.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!