Eetbegeleiding

Het uiteindelijke doel is het voorkomen van voedselweigering bij kinderen door preventieve acties en handelingen.

Wij respecteren de eigenheid van het kind

Aanmelding:

Uw kind wordt aangemeld middels een verwijzing via een kinderarts, gemeente, overige instanties (bijv. stichting MEE)  of uzelf. Hierop volgt een uitgebreid intakegesprek waarbij we de zorgvraag in kaart brengen. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak, passend bij de zorg die uw kind nodig heeft.

Ook krijgt u uitgebreid uitleg over hoe de eetbegeleiding voor uw kind kan worden vormgegeven en is er uiteraard ruimte voor vragen.

Hoe werkt het?

Als uw kind gaat starten op Zigzag vindt eerst een observatieperiode plaats. Dit houdt in dat we tijdens verschillende eetmomenten het gedrag in relatie tot voeding en de fysieke reacties op voeding in kaart brengen.

Ook houden we bij wat uw kind daadwerkelijk eet en drinkt.

Aan de hand van de observaties wordt een voedingslijst gemaakt waarop het eetschema van uw kind wordt vastgelegd. Deze lijst wordt aan de hand van de vorderingen continue bijgewerkt en is afgestemd op de benodigde intake gedurende de dag.

Op pedagogisch gebied wordt een plan van aanpak geschreven met betrekking tot de groei en ontwikkeling van uw kind in relatie tot het eetprobleem en de groei en ontwikkeling in het algemeen.

Tijdens het gehele proces is er nauw contact tussen ouders, Zigzag, de kinderarts en andere betrokkenen (indien nodig). Tussentijds zijn er structureel evaluatiemomenten waarbij de voortgang met de ouders besproken wordt. Aan de hand daarvan wordt het plan van aanpak eventueel aangepast.

Thuisbegeleiding

Wanneer uw kind steeds meer eet en/of drinkt op Zigzag dan wordt gekeken of thuisbegeleiding een meerwaarde heeft. Het doel hierbij is om de regie terug te geven aan ouders middels praktische ondersteuning in de thuissituatie. Wij helpen ouders om het ontwikkelingsproces thuis door te zetten.

Tijdens een intakegesprek bij u thuis wordt in kaart gebracht hoe een eetmoment er uit ziet en waar u thuis tegenaan loopt. Hierna volgt een observatie tijdens een eetmoment. Het verslag dat we aan de hand hiervan schrijven wordt met de ouders besproken, evenals het plan van aanpak dat hieruit voortvloeit. Het traject van thuisbegeleiding kan variëren van enkele tips tot intensief structurele ondersteuning. Ook hierbij geldt dat het gaat om zorg op maat waardoor de duur niet vaststaat.

Bijdrage in kosten

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing op ons verpleegkundig kinderdagverblijf  is een indicatie nodig. Zigzag biedt zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast biedt Zigzag ook zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt geleverd middels Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wie zijn wij?

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte, langdurige ziekte en/of beperking. Kortom: wij zijn er voor ieder kind dat intensieve zorg en nét dat beetje extra aandacht nodig heeft om op te groeien tot een zelfstandig individu. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van kindzorg en bieden de voorwaarden, de zorg, de aandacht en de voorzieningen om uw kind op de juiste manier te stimuleren zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons team bestaat uit betrokken, gepassioneerde en gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en gezinscoaches. Wij garanderen uitstekende zorg en hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen de zorg voor uw kind en de zorg voor uzelf.

U vindt ons in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West, Hoorn en Zaandam.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!