Kwaliteitszorg

Zigzag is ISO gecertificeerd. Wij werken continue aan verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van onze dienstverlening.

De verleende zorg kunnen wij aanbieden via verschillende verzekeraars en gemeenten, in de vorm van Zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget.

BINKZ

Zigzag is lid van en actief betrokken bij Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ). BINKZ is opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT). BINKZ is dé vereniging van organisaties gespecialiseerd in verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. Een groot aantal kleinschalige, zelfstandige verpleegkundig kinderdagverblijven zijn verenigd in BINKZ. Zij behartigen de belangen van deze bijzondere vorm van kinderopvang en van de kinderen die er gebruik van maken.

Zigzag is ISO gecertificeerd. Wij werken non-stop aan verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening

Verantwoorde en geclusterde zorg

Zigzag voldoet aan de Governancecode Zorg en levert verantwoorde zorg. We bedoelen hiermee: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. Wij bieden een omgeving waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en hebben veel aandacht voor het kind en de ouder. Veiligheid is een basisvoorwaarde. Een kind kan zich pas goed ontwikkelen als de omgeving veilig is en de (verpleegkundige) verzorging op een veilige manier wordt aangeboden.

Onze kinderdagopvang biedt efficiënte en doelmatige geclusterde zorg. Naast de verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding wordt op het kinderdagverblijf ook fysiotherapie, logopedie en ergotherapie aangeboden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze organisaties of een van onze locaties bezoeken. Wilt u een kind of ouders doorverwijzen? Neem dan contact met ons op en bel 020 – 49 41 296 of mail naar info@zigzagzorg.nl. Wij helpen u graag!

home