Brancheorganisatie

Zigzag is aangesloten bij een aantal brancheorganisaties. Hier meer over de verschillende brancheorganisaties:

BINKZ

De branchevereniging BINKZ (Branchevereniging Integrale KindZorg) is opgericht door de Branchevereniging Gespecialiseerde Kindzorg (VGVK) en de Branchevereniging Medische Specialistische Kindzorg Thuis (BMKT). BINKZ is een vereniging van organisaties, die zich hebben gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis.

De vereniging BINKZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en om kennis over de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS).

De organisaties die lid zijn van BINKZ verlenen drie soorten diensten. Dit zijn gelijk de drie secties van BINKZ:

  • verpleegkundige kinderdagverblijven
  • kinderthuiszorg
  • kinderzorghuizen

Verdere informatie verwijzen we u naar www.binkz.nl.

Samen maken we ons sterk voor brede en samenhangende zorg voor jonge kinderen

SIGRA Commissie Kindzorg

Zigzag is aangesloten bij de SIGRA Commissie Kindzorg. Deze commissie bestaat uit een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het in de ontwikkeling bedreigde jonge kind (van zwangerschap tot 6 jaar). Bij de SIGRA Commissie Kindzorg zijn instellingen aangesloten die voor het jonge kind belangrijke expertisegebieden vertegenwoordigen in Amsterdam. De focus van de instellingen is medisch, paramedisch, psychosociaal, psychotherapeutisch, psychiatrisch of gecombineerd.

De commissie spant zich in voor brede en samenhangende zorg voor jonge kinderen (van zwangerschap tot 6 jaar). Dit doet zij door middel van intersectoraal overleg en samenwerking. Dit is zowel op het gebied van speciale zorgvoorzieningen, als op het gebied van reguliere voorzieningen als ook onderwijs en kinderopvang. De Commissie Kindzorg komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens commissiebijeenkomsten is er ook ruimte voor themapresentaties/-besprekingen.

Verdere informatie verwijzen we u naar www.sigra.nl.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home