Vacatures

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij:

(Kinder)verpleegkundige locatie Amsterdam op oproepbasis

“Help jij ons ontwikkelen”?

Bij Zigzag zorg je voor je ‘eigen’ kinderen en help je mee om de kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Krijg je alle lachjes en liefdevolle blikken. En dat doe je met een leuk en jong team ervaren collega’s die er net zo over denken. Met elkaar denken we na over nieuwe projecten en de organisatie-ontwikkeling. Wat mag jij verwachten en wat vragen we van jou?

Doel van de functie

 1. Verpleegkundige zorg vaststellen, plannen, coördineren en uitvoeren (conform richtlijnen en protocollen). Uiteraard in samenspraak met ouders/verzorgers
 2. Kwaliteitsbewaking van de verpleegkundige zorg

Wat verwachten we van je?

 1. Je voert op basis van de indicatiestelling de verpleegkundige intake uit
 2. Je stelt diagnoses en op basis daarvan een zorgleefplan
 3. Je verzamelt en interpreteert gegevens
 4. Je kiest verpleegkundige interventies

Uitvoeren van de verpleegkundige zorg:

 1. Samen met collega’s verantwoordelijk voor het kind, de begeleiding en de gesprekken met ouders en betrokken disciplines zoals artsen
 2. Informeert, adviseert en begeleidt het kind en diens naasten
 3. Draagt zorg voor de somatische, psychische, sociale en culturele aspecten
 4. Werkt volgens het verpleegkundig en pedagogisch beleid en volgens de richtlijnen en werkinstructies van Zigzag

Bewaken van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg:

 1. Bijstellen van het zorgleefplan
 2. Evaluaties met ouders en betrokken disciplines zoals artsen
 3. Bewaakt en bevordert de kwaliteit en doet voorstellen ter verbetering van de zorg gericht op het individuele kind

Gevraagde kennis/opleiding:

 1. MBO/HBO-opleiding verpleegkundige
 2. BIG-registratie
 3. Minimaal 1 jaar kinderzorgervaring is een pré
 4. Up-to-date houden van kennisniveau en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied
 5. Kennis van de ontwikkelingsfase van kinderen van 0-4 jaar
 6. Kennis van verschillende methode van observeren en rapporteren.
 7. Signaleren van en handelen bij vermoeden van mishandeling of verwaarlozing

Competenties:

Onze nieuwe (kinder)verpleegkundige kenmerkt zich door de volgende competenties:

 1. Accuratesse
 2. Flexibel en stressbestendig
 3. Creativiteit
 4. Integriteit (gedragscode/ beroepsgeheim)
 5. Klant- en kwaliteitsgerichtheid

Wat wij je bieden

 1. Eigen verantwoordelijkheid
 2. Leuke collega’s en werksfeer
 3. Prettige werktijden
 4. Bijzondere kinderen
 5. Salariëring: de functie van (kinder)verpleegkundige binnen Zigzag valt onder de Cao-ziekenhuizen
 6. Deze vacature staat open op locatie Amsterdam op oproepbasis

Interesse?

Wil je een dagje meelopen of eerst kennismaken? Neem dan contact op met 020 411 19 93 (optie 3) of 06 11 05 46 86 Angelique de Wit of stuur een mail met je CV naar: info@zigzagzorg.nl


Pedagogisch medewerker locatie Amsterdam op oproepbasis

“Help jij ons ontwikkelen”?

Bij Zigzag zorg je voor je ‘eigen’ kinderen en help je mee om de kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Krijg je alle lachjes en liefdevolle blikken. En dat doe je met een leuk en jong team ervaren collega’s die er net zo over denken. Met elkaar denken we na over nieuwe projecten en de organisatie-ontwikkeling. Wat mag jij verwachten en wat vragen we van jou?

Doel van de functie:

 1. Onze kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar zij zich (ondanks ziekte of handicap) kunnen ontwikkelen
 2. Kindgerichte aanpakken geven die gebaseerd zijn op de methodiek zoals omschreven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan
 3. Preventief en effectief handelen om problemen in de opvoedsituatie te voorkomen

Wat verwachten we van je?

 1. Je voert op basis van de indicatiestelling de pedagogische intake uit
 2. Je stelt pedagogische ontwikkel- en zorgdoelen op. Gevolgd door een zorgleefplan
 3. Je verzamelt en interpreteert gegevens en formuleert het beoogde resultaat
 4. Je kiest pedagogische interventies

Uitvoeren van de pedagogische zorg:

 1. Samen met collega’s verantwoordelijk voor het kind, de begeleiding en de gesprekken met ouders en betrokken disciplines zoals artsen
 2. Eindverantwoordelijk voor de geboden pedagogische zorg volgens de richtlijnen, protocollen en het pedagogische beleid
 3. Informeert, adviseert en begeleidt het kind en dienst naasten over eventuele ontwikkelingsachterstanden op lichamelijk, medisch of sociaal-emotioneel gebied.
 4. Verantwoordelijkheid voor de inrichting van de ruimte en aanschaf van pedagogische middelen
 5. Invulling geven aan de thema activiteiten van die maand en de daar bijbehorende gebaren
 6. Stimuleren van het samenspel met andere kinderen

Bewaken van de kwaliteit van de pedagogische zorg:

 1. Bijstellen van het zorgleefplan
 2. Twee keer per jaar een evaluatiegesprek met de ouders van een kind
 3. Bewaakt en bevordert de kwaliteit en doet voorstellen ter verbetering van de zorg gericht op het individuele kind

Gevraagde kennis/opleiding:

 1. Opleiding MBO pedagogische medewerker niveau 4 of een HBO SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) of het diploma van HBO pedagogiek, mits behaald bij een onderwijsinstelling met inachtneming van de eisen die de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.
 2. Up-to-date houden van vereiste kennisniveau (vakgebied en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op pedagogisch gebied bij
 3. Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 4. Kennis van de ontwikkelingsfase van kinderen van 0-4 jaar
 5. Kennis van verschillende methode van observeren en rapporteren
 6. Signaleren van en handelen bij vermoeden van mishandeling of verwaarlozing

Competenties:

Onze nieuwe pedagogisch medewerker kenmerkt zich door de volgende competenties:

 1. Accuratesse
 2. Anticiperen en stressbestendig
 3. Creativiteit en sociale vaardigheden
 4. Integriteit (gedragscode/beroepsgeheim)

Wat wij je bieden:

 1. Eigen verantwoordelijkheid
 2. Leuke collega’s en werksfeer
 3. Prettige werktijden
 4. Bijzondere kinderen
 5. Salariëring: de functie van pedagogisch medewerker binnen Zigzag valt onder de Cao-ziekenhuizen
 6. Deze vacature staat open op locatie Amsterdam op oproepbasis

Interesse?

Wil je een dagje meelopen of eerst kennismaken? Neem dan contact op met  020-4111993 (optie 3) of 06-11054686 Angelique de Wit of stuur een mail met je CV naar: info@zigzagzorg.nl


Pedagogisch medewerker (met affiniteit voor het geven van eetbegeleiding) voor 24 /32 uur per week

 

“Help jij ons ontwikkelen”?

Bij Zigzag draag je bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen met uiteenlopende zorgvragen. Dit doe je samen met een professioneel team. Met elkaar denken we na over de ontwikkeling van de hulpverlening en daarbij ook de ontwikkeling van de organisatie.

De aanmeldingen van kinderen met eetproblematiek groeit en om die reden zijn wij op zoek naar een collega die ons eet-team komt versterken.

Doel van de functie

Binnen een veilige en stimulerende omgeving de oorzaak en de in standhoudende factoren van de eetproblematiek achterhalen. Door middel van een op maat gemaakt plan van aanpak de eetproblematiek minimaliseren dan wel oplossen.

Kindgerichte zorg leveren die gebaseerd is op de methodiek zoals omschreven in het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan. Preventief en doelgericht handelen om mogelijke problemen in de opvoedsituatie te voorkomen.

Uitvoeren van de pedagogische zorg

Je bent pedagogisch zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de begeleiding van het kind en de ouders. Hierin betrek je indien noodzakelijk ook (verpleegkundige) collega’s en overige betrokken disciplines. Hierbij staat de begeleiding rondom de eetproblematiek voorop.

Daarnaast voer je de algemene pedagogische zorg uit waaronder invulling geven aan themagerichte activiteiten en het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind. Dit alles voer je uit volgens de richtlijnen, protocollen en het pedagogisch beleid van Zigzag. Hierbij voer je evaluatiegesprekken over de voortgang met ouders en betrokkenen.

Wat verwachten we van je?

 1. Affiniteit met kinderen met eetproblematiek en de bereidheid om je te verdiepen en je kennis te verbreden over deze doelgroep.
 2. Dat je in staat bent de zorgvraag te inventariseren en de nodige hulpverlening rondom het kind binnen Zigzag te organiseren.
 3. Een goede samenwerking binnen een multidisciplinaire omgeving.
 4. Het investeren in het contact met ouders en de relatie tussen ouder en kind door middel van pedagogische interventies.

Gevraagde kennis/opleiding

 1. HBO SPH, pedagogiek of vergelijkbare afgeronde opleiding met HBO werk- en denkniveau.
 2. Kennis van en inzicht in ontwikkelingsfasen van kinderen van 0 tot en met 4 jaar.
 3. Kennis van observatietechnieken en adequaat rapporteren.
 4. Specifieke kennis met betrekking tot de specialisatie eetbegeleiding is een pré.

Competenties

 1. Anticiperen/flexibel/stressbestendig
 2. Betrokkenheid/empathie
 3. Coachen/conflict hanteren/sturen
 4. Communicatief vaardig/sociale vaardigheden
 5. Creativiteit (in denken en doen)
 6. Helikopter view
 7. Natuurlijk overwicht
 8. Punctualiteit en nauwkeurigheid
 9. Vakkundigheid

Wat wij je bieden

 1. De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
 2. Gemotiveerde collega’s.
 3. Een stimulerende en fijne werksfeer.
 4. Uitdagende casuïstiek.
 5. Het verbreden van kennis door het volgen van scholing en bijwonen van symposia zodat je zorg op maat kunt blijven leveren.
 6. Salariëring: de functie van pedagogisch medewerker binnen Zigzag valt onder de Cao-ziekenhuizen

Interesse?

Wil je een dagje meelopen of eerst kennismaken? Neem dan contact op met  Angelique de Wit; 020-4111993 (optie 3) of 06-11054686 of stuur een mail met je CV naar:  angelique@zigzagzorg.nl

home