Stichting Zigzagzorg

Stichting Zigzagzorg is de overkoepelende organisatie en is in het leven geroepen om fondsen te werven voor activiteiten en middelen die we niet uit het reguliere verzorgingsbudget kunnen bekostigen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wat doet de stichting?

Stichting Zigzagzorg benadert organisaties, particulieren en partners voor subsidies, schenkingen en/of donaties. Met de middelen die we werven kunnen we activiteiten en middelen financieren die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden.
Het gaat uitsluitend om concrete zaken die we niet (geheel) kunnen bekostigen uit het reguliere verzorgingsbudget. We onderbouwen alle verzoeken met een begroting c.q. offerte.

Stichting Zigzagzorg werft fondsen om extra activiteiten te kunnen bekostigen

Voorbeelden

We werven fondsen om extra activiteiten en middelen in te kunnen zetten voor onze cliënten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • inzet Dichterbij-Clowns ter ondersteuning van de therapie
  • aangepast meubilair
  • aangepaste speeltoestellen
  • inventaris voor buitenspeelplaatsen
  • jaarlijkse groepsuitjes voor de kinderen
  • zomerfeest voor ouders en kinderen
  • cadeaus voor feestdagen, zoals Sinterklaas
  • inventaris en inrichting van een zogenaamde snoezelkamer

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren of weet u iemand (een organisatie of persoon) die wel een bijdrage wil leveren? Belt u ons dan gerust of stuur een email naar info@zigzagzorg.nl.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home