Ik heb een indicatie voor Zigzag, voor welke periode is deze geldig?

Zolang uw kind een zorgindicatie (nodig) heeft, mag het naar een verpleegkundig kinderdagverblijf. Wij evalueren twee keer per jaar de zorg die uw kind bij Zigzag krijgt met u. Tijdens deze evaluatie bespreken we ook in hoeverre de opvang (nog) aansluit bij de behoefte van uw kind. Mocht blijken dat uw kind andere zorg nodig heeft, dan kijken wij samen met u naar een meer geschikte plek die beter aansluit op de zorgbehoefte van uw kind.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!