Is Zigzag de juiste kinderopvang voor mijn kind? Of heb ik een andere opvang nodig?

Zigzag vangt kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte of beperking. Zigzag is er voor elk kind dat intensieve (verpleegkundige) zorg nodig heeft. Wij hebben de kennis en expertise in huis om u verder te helpen. Zo beschikken wij over:

  • Deskundigheid met betrekking tot indicaties, financiering en wet- en regelgeving
  • Goede contacten met verwijzers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen
  • Specifieke kennis op het gebied van logopedie, kinderfysiotherapie, eetproblematieken en revalidatie

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!