Kan mijn kind naar Zigzag als hij/zij ziek is?

Een kind dat hangerig of snotterig is en niet lekker in zijn vel zit, zal het misschien niet fijn vinden om naar de opvang te gaan. De beslissing of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar ons kinderdagverblijf kan of thuis moet blijven, hangt af van verschillende factoren.

In het geval van een besmettelijke ziekte, zoals een buikvirus of waterpokken, moet het kind vanwege besmettingsrisico thuisblijven of worden opgehaald. In andere gevallen, of bij twijfel, vindt er overleg plaats tussen Zigzag en de ouders. Dat geldt ook voor een kind dat gedurende de dag ziek wordt en beter opgehaald kan worden. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop u overdag bereikbaar bent, bekend zijn bij ons.

Voor meer informatie over het wel of niet mogen brengen van uw kind bij ziekte verwijzen wij u naar het informatieboek infectieziekten van Rijksinstituut voor gezondheid en milieu.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!