Via welke wet- en regelgeving kan de zorg voor mijn kind gefinancierd worden?

Afhankelijk van het type opvang, wordt de zorg gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (WLZ), de jeugdwet en/of de kinderopvangregeling. Na aanmelding bij onze kinderopvang, helpt onze indicatiesteller u verder op weg. Hij of zij kijkt samen met u welke financieringsstroom van toepassing is op uw situatie en begeleidt u tijdens het gehele proces.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!