Wat is het verschil tussen een medisch kinderdagverblijf en een verpleegkundig kinderdagverblijf?

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Het heet ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK). Een MKD is bedoeld voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen en waarbij de opvoeding moeizaam gaat. Een team deskundigen onderzoekt en behandelt uw kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist.

Een verpleegkundig kinderdagverblijf zoals Zigzag is vooral gespecialiseerd in verpleegkundige zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een chronische of langdurige ziekte en/of beperking. Wij zijn er voor elk kind dat (verpleegkundige) zorg nodig heeft.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!