Welke vormen van hulp en ondersteuning kan mijn kind krijgen op Zigzag?

(Kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers verlenen elke denkbare vorm van zorg en ondersteuning. In combinatie hiermee wordt zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aangeboden.

Zigzag is er onder meer voor kinderen:

  • die afhankelijk zijn van extra zuurstof
  • met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
  • die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
  • met infuustherapieĆ«n
  • die afhankelijk zijn van nierdialyse
  • met een ontwikkelingsachterstand
  • met een voedingsprobleem en/of afhankelijk van sondevoeding
  • die gekatheteriseerd moeten worden
  • die specifieke medicatie toegediend krijgen
  • die fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie nodig hebben

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!