Kinderrevalidatie

Om het kind kansen te bieden om te blijven leren en zich te ontwikkelen, is een aangepaste omgeving nodig. Op Zigzag kijken wij in samenwerking met Reade of Praktijk Kinderfysiotherapie en Ergotherapie wat er aan de hand is met uw kind. Op allerlei manieren proberen wij de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Door middel van een op het kind aangepast eigen dagprogramma wordt het kind gestimuleerd en uitgedaagd. Het behandelteam bestaat onder andere uit fysio- en ergotherapeuten en logopedisten.

In samenwerking met Reade heeft Zigzag een observatie en (revalidatie) behandelingsgroep voor kinderen met een (primair) lichamelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere beperkingen. Hierdoor wordt het mogelijk om voor ouders en kinderen een volledige dagopvang te bieden, samen met medisch specialistische kinderrevalidatie.

Er is een volledig behandelteam aanwezig waardoor de revalidatiebehandeling kan plaatsvinden binnen de structuur van de groep. Onder leiding van de kinderrevalidatiearts wordt de revalidatiebehandeling geboden door een kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog, maatschappelijk werk, (kinder)verpleegkundige en pedagogisch medewerker.

Uitspraak ouders: “Het doet Sam goed om met leeftijdsgenoten om te gaan, waarbij de revalidatie spelenderwijs aan bod komt.”

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!